Dharma filosofie

CO JE TO DHARMA

Sanskrtské slovo Dharma je odvozeno ze slovního kořene dhar („nést“) a označuje v buddhismu jevy nesoucí skutečnost.
Buddha, který nepřijímal závěry, které by nebyly ověřitelné přímým pozorováním, tvrdil, že je třeba se prostřednictvím analýzy dobrat pravé podstaty věcí. Dharmy jsou tedy poslední principy jako skutečnosti působící za jevy. To, co nelze odvodit z něčeho jiného, se nazývá dharma.
Kdo žije v souladu s dharmou dosáhne vysvobození z kolotoče znovuzrození – Nirvány.

Dharma je zákon či řád hmotného světa (to, co jej udržuje v harmonickém chodu).
Hlubší výklad říká, že dharma je vrozená či neoddělitelná vlastnost či povaha. Uvádí se příklad soli, jejíž neoddělitelnou vlastností (dharmou) je slaná chuť. Slovo dharma by tedy bylo možné přeložit jako „konečná příčina“. Tento termín západní filosofie postihuje důvod, proč ta která věc existuje. Konečná příčina – dharma – domu je poskytovat útočiště lidem. Neobyvatelný dům představuje adharmu (opak dharmy).

Dharma začíná přijetím sebe sama, svého postavení v rodině, mezi přáteli, v práci, atd. Nemluvíme tu o rezignaci ani pasivním odevzdání se. Mluvíme o vědomém přijetí (nikoliv přetrpění) toho, co již v našem životě je, co se nám děje. Tady a teď to má své místo a je to tak správně. A i když to zrovna tak nemusí nevypadat, časem se mohou jevit věci jinak. Chápání věcí je relativní. Je to naše Dharma a my se jejím prostřednictvím něco učíme. A když to přijmeme a máme rádi to, co děláme, uvidíme jasně, že je to správné.
„Velká dharma“- proč jsme tu, se nám odhalí, když se nejprve naučíme přijímat tu „menší“.

Co je dharma lidské duše?

Když je duše v zajetí materiální přírody, přivlastní si mnoho mylných dharem, jelikož se ztotožňuje se svým tělem a potřebami těla. Pokud se narodíme v Čechách, české rodině, definujeme se jako Čech/ Češka. Pokud je pro nás duležité, jakou práci vykonáváme, definujeme se svou profesí. Nebo možná vírou, kterou vyznáváme.
Co je ale naše skutečná identita? Dle starých jógových textů skutečná identita spočívá v aham brahmasmi : “Já jsem brahman”, jsem večná duše.
Když se dostaneme na tuto rovinu duchovního chápání, naše esenciální charakteristika, dharma, sa nám vyjasní.

Napsat komentář