Styly jógy

Styly jógy
Jóga je životní styl, pohled na svět. Má velmi široký záběr a mnoho cest, jak dosáhnout cíle – poznání pravého já, nalezení rovnováhy. Některé cesty využívají více fyzické cvičení, jiné meditace či další techniky.

Bhakti jóga – vyznává oddanost bohu nebo božstvu a je charakteristická prováděním různých rituálů

Džňána jóga – adepti se  snaží sebepoznání docílit studiem, cvičením i praktickými zkušenostmi, pravdu  hledají i pochybováním a ptaním se na vše kolem nás

Karma jóga – představuje službu ostatním bez touhy po odměně, ze solidarity a z dobrého přesvědčení

Rádža jóga – tzv. královská cesta, u jejího vzniku stál mudrc Patanjali a dle jeho osmidílné stezky se dříve nazývala aštangajóga (dnes se tímto názvem označuje jeden z dynamických stylů jógy)

Hatha jóga – nejznámější a dnes nejvíce rozšířená forma jógy, která usiluje o harmonii těla i ducha pomocí fyzického cvičení asán a dechových cvičení

Kundaliní jóga – metoda zaměřena na probuzení hadí síly zvané kundalini (nacházející se u kostrče, stoupající čakrami vzhůru na cestě za vyšším vědomím). Kundalini je mixem odříkávání manter, pranajámy (dechová cvičení) a cvičení pozic, na které ale není kladen takový důraz

Mantra jóga – jógová praxe zahrnující opakování manter. Mantra je vibrace, zvuk, osvobozující mysl z pout samsáry. Mysl se opakováním mantry pročišťuje a zklidňuje.

Tantra jóga – bývá nejméně pochopeným stylem. Není jen o sexuální energii, ale spíše o stimulací smyslové spirituality. Pracuje s vysoce nabitou energií kundalini a proto by měla být praktikována pod dohledem zkušeného učitele. Vede ke každodennímu zapojení smyslové energie a tak k celistvému a plnému prožitku dne. Zahrnuje vizualizaci, mantry, asány a silná dechová cvičení.

 

Nejčastěji se však setkáváme s názvy, které nepatří mezi klasické cesty jógy, jedná se spíš o fyzické cvičení, které z jógy vychází, nebo  o systémy, které sestavili různí učitelé.

Bikram jóga či Hot jóga
– specifická tím, že cvičení probíhá v místnosti vyhřáté na 37-42º C, potem se vyplavují toxiny a posiluje se imunita

Power jóga – americká verze aštanga jógy, intenzivní cvičení na sebe navazujících pozic, které posilují a zároveň protahují

Vinyasa flow jóga – slovo vinyasa znamená „pohyb sladěný s dechem“, jedná se tedy o plynulé přecházení z pozic v souladu s nádechem a výdechem, fyzicky velmi náročná forma cvičení (často u nás proto nazývaná dynamická jóga)

Iyengar jóga – styl B. K. S.,Iyengara se zaměřuje především na správnou techniku provedení každé pozice, hodně se používají i pomůcky (bloky, pásky, židle apod.), které umožňují cvičit i osobám po zraněních, s různými pohybovými dysbalancemi nebo starším lidem

Gravid jóga – speciálně upravené pozice vhodné pro těhotné ženy, cviky na zmírnění těhotenských obtíží, důraz na dechové a relaxační techniky.

Napsat komentář