Základní orientace v józe

Základní orientace v józe

Slovo jóga pochází ze sanskrtu a v překladu má, jako hodně sanskrtských slov, více významů podle kontextu. Nejčastěji se jóga překládá jako sjednocení, spojení, tedy ve významu našeho individuálního já s nejvyšším Já.
Další z možných výkladů se odvozuje od sanskrtského slova “jho“, které lze přeložit jako dobrovolné omezení se, odříkání, abychom získali cosi, co nám umožní více poznat sama sebe.

Počátky jógy

O tom, jak je jóga stará, se můžeme jen domnívat. V Indii, kde má původ, bylo odpradávna zvykem, že se nic nezapisovalo, ale předávalo ústně od učitele (gurua) k žákovi.
Teprve mnohem později, v prvním tisíciletí našeho letopočtu se začalo zapisovat.
A tehdy vzniká první dílo o józe od Mistra Pataňdžalího „Jóga sútry“. Z něj potom vycházejí všechny školy jógy, které známe.
Ve svém díle Patandžálí vyzdvihuje osm částí – cest jógy, do kterých systematicky zařadil jógové techniky a metody, které umožňují ztišit mysl a tak postupně získat spojení se skutečným bytím.
Osm cest jógy podle Pataňdžaliho

  • Jama – zákazy, dodržování etických zásad
  • Nijama – příkazy, sebeočisťování,
  • Ásana – práce s tělem, tělesné pozice
  • Pránájáma – vědomé ovládání dechu.
  • Pratjáhára – stažení smyslů od objektů smyslového vnímání.
  • Dháraná – soustředění, koncentrace na jeden předmět, kdy mizí myšlenky a představy.
  • Dhjána – meditace, individuální ego přestává existovat.
  • Samádhi – dokonalé pohroužení, sjednocuje se poznávající, poznání a poznávané, vše je spojeno s nejvyšším Já.

(Většina současných stylů jógy pracuje primárně s Ásanami a Pránájamou. Je dobré si nicméně uvědomit, že jóga je mnohem více než toto.)
Vrátíme-li se však před Pataňdžaliho, můžeme říci, že v archeologických nálezech z tehdy slavných indických měst Móhéndžódára a Harappy se našla pečetidla, na nichž jsou osoby sedící v jógických pozicích. Takže již před 5000 lety byla jóga známa. Když si uvědomíme, že se musela její nauka a zkušenost dlouhou dobu rozvíjet, než se ustálila, pak vznik jógy hledejme ještě dál v historii.
Podle Pataňdžaliho Jóga súter je jóga zastavení či zkrocení všeho toho, co vyvstává v mysli (látce mysli – čitta).
Další ze starých spisů o józe se jmenuje Hatha jóga pradípika. Jde zde především o cviky probouzející hadí energii (kundaliní) a její vedení šesti čakrami vzhůru.

Napsat komentář