Klasická jóga

  1. Základní orientace v józe

Slovo jóga pochází ze sanskrtu a v překladu má, jako hodně sanskrtských slov, více významů podle kontextu. Nejčastěji se jóga překládá jako sjednocení, spojení, tedy ve významu našeho individuálního já s nejvyšším Já.
Další z možných výkladů se odvozuje od sanskrtského slova “jho“, které lze přeložit jako dobrovolné omezení se, odříkání, abychom získali cosi, co nám umožní více poznat sama sebe.

Počátky jógy

O tom, jak je jóga stará, se můžeme jen domnívat. V Indii, kde má původ, bylo odpradávna zvykem, že se nic nezapisovalo, ale předávalo ústně od učitele (gurua) k žákovi.
Teprve mnohem později, v prvním tisíciletí našeho letopočtu se začalo zapisovat.
A tehdy vzniká první dílo o józe od Mistra Pataňdžalího „Jóga sútry“. Z něj potom vycházejí všechny školy jógy, které známe.
Ve svém díle Patandžálí vyzdvihuje osm částí – cest jógy, do kterých systematicky zařadil jógové techniky a metody, které umožňují ztišit mysl a tak postupně získat spojení se skutečným bytím.
Osm cest jógy podle Pataňdžaliho

  • Jama – zákazy, dodržování etických zásad
  • Nijama – příkazy, sebeočisťování,
  • Ásana – práce s tělem, tělesné pozice
  • Pránájáma – vědomé ovládání dechu.
  • Pratjáhára – stažení smyslů od objektů smyslového vnímání.
  • Dháraná – soustředění, koncentrace na jeden předmět, kdy mizí myšlenky a představy.
  • Dhjána – meditace, individuální ego přestává existovat.
  • Samádhi – dokonalé pohroužení, sjednocuje se poznávající, poznání a poznávané, vše je spojeno s nejvyšším Já.

(Většina současných stylů jógy pracuje primárně s Ásanami a Pránájamou. Je dobré si nicméně uvědomit, že jóga je mnohem více než toto.)
Vrátíme-li se však před Pataňdžaliho, můžeme říci, že v archeologických nálezech z tehdy slavných indických měst Móhéndžódára a Harappy se našla pečetidla, na nichž jsou osoby sedící v jógických pozicích. Takže již před 5000 lety byla jóga známa. Když si uvědomíme, že se musela její nauka a zkušenost dlouhou dobu rozvíjet, než se ustálila, pak vznik jógy hledejme ještě dál v historii.
Podle Pataňdžaliho Jóga súter je jóga zastavení či zkrocení všeho toho, co vyvstává v mysli (látce mysli – čitta).
Další ze starých spisů o józe se jmenuje Hatha jóga pradípika. Jde zde především o cviky probouzející hadí energii (kundaliní) a její vedení šesti čakrami vzhůru.

Styly jógy
Jóga je životní styl, pohled na svět. Má velmi široký záběr a mnoho cest, jak dosáhnout cíle – poznání pravého já, nalezení rovnováhy. Některé cesty využívají více fyzické cvičení, jiné meditace či další techniky.

Bhakti jóga – vyznává oddanost bohu nebo božstvu a je charakteristická prováděním různých rituálů

Džňána jóga – adepti se  snaží sebepoznání docílit studiem, cvičením i praktickými zkušenostmi, pravdu  hledají i pochybováním a ptaním se na vše kolem nás

Karma jóga – představuje službu ostatním bez touhy po odměně, ze solidarity a z dobrého přesvědčení

Rádža jóga – tzv. královská cesta, u jejího vzniku stál mudrc Patanjali a dle jeho osmidílné stezky se dříve nazývala aštangajóga (dnes se tímto názvem označuje jeden z dynamických stylů jógy)

Hatha jóga – nejznámější a dnes nejvíce rozšířená forma jógy, která usiluje o harmonii těla i ducha pomocí fyzického cvičení asán a dechových cvičení

Kundaliní jóga – metoda zaměřena na probuzení hadí síly zvané kundalini (nacházející se u kostrče, stoupající čakrami vzhůru na cestě za vyšším vědomím). Kundalini je mixem odříkávání manter, pranajámy (dechová cvičení) a cvičení pozic, na které ale není kladen takový důraz

Mantra jóga – jógová praxe zahrnující opakování manter. Mantra je vibrace, zvuk, osvobozující mysl z pout samsáry. Mysl se opakováním mantry pročišťuje a zklidňuje.

Tantra jóga – bývá nejméně pochopeným stylem. Není jen o sexuální energii, ale spíše o stimulací smyslové spirituality. Pracuje s vysoce nabitou energií kundalini a proto by měla být praktikována pod dohledem zkušeného učitele. Vede ke každodennímu zapojení smyslové energie a tak k celistvému a plnému prožitku dne. Zahrnuje vizualizaci, mantry, asány a silná dechová cvičení.

 

Nejčastěji se však setkáváme s názvy, které nepatří mezi klasické cesty jógy, jedná se spíš o fyzické cvičení, které z jógy vychází, nebo  o systémy, které sestavili různí učitelé.

Bikram jóga či Hot jóga
– specifická tím, že cvičení probíhá v místnosti vyhřáté na 37-42º C, potem se vyplavují toxiny a posiluje se imunita

Power jóga – americká verze aštanga jógy, intenzivní cvičení na sebe navazujících pozic, které posilují a zároveň protahují

Vinyasa flow jóga – slovo vinyasa znamená „pohyb sladěný s dechem“, jedná se tedy o plynulé přecházení z pozic v souladu s nádechem a výdechem, fyzicky velmi náročná forma cvičení (často u nás proto nazývaná dynamická jóga)

Iyengar jóga – styl B. K. S.,Iyengara se zaměřuje především na správnou techniku provedení každé pozice, hodně se používají i pomůcky (bloky, pásky, židle apod.), které umožňují cvičit i osobám po zraněních, s různými pohybovými dysbalancemi nebo starším lidem

Gravid jóga – speciálně upravené pozice vhodné pro těhotné ženy, cviky na zmírnění těhotenských obtíží, důraz na dechové a relaxační techniky.

Napsat komentář